Βιωματικό σεμινάριο σε καθηγητές Μουσικών Σχολείων

7-12-2007, Μουσικό Σχολείο Αλίμου
10-12-2007, Μουσικό Σχολείο Πειραιά

(Πρόσκληση από Κ. Πατσαντζόπουλο - σύμβουλο μουσικής)

Σεμινάριο με θέμα:
«Πρόταση διδασκαλίας Θεωρίας- σολφέζ- καλλιέργειας της ακοής και εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων κατά την εκμάθηση μουσικού οργάνου»

Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου

 

26 Σεπτεμβρίου 2007, Μουσικό Σχολείο Βόλου
27 Σεπτεμβρίου 2007, Μουσικό Σχολείο Λάρισας

(Πρόσκληση από Ξ. Παπαπαναγιώτου - σύμβουλο μουσικής)

Σεμινάριο με θέμα:

«Διδασκαλία της Θεωρίας και Πράξη»

Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου