Βιωματικό σεμινάριο στη Λευκάδα

Λευκάδα,   Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2008
Μουσικό Σχολείο Λευκάδας (Καποδιστρίου 11, Τηλ:    26450 22525)

14:00-16:00, βιωματικό σεμινάριο με θέμα:
«Πρόταση διδασκαλίας Θεωρίας της Μουσικής - σολφέζ- καλλιέργειας της ακοής (dictée) και εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων κατά την εκμάθηση μουσικού οργάνου».
Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου