Παρουσίαση βιβλίου - σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2008, 10:00 – 13:00
Ωδείο Φίλιππος Νάκας (Ν. Πλαστήρα 47, Χαριλάου -Τηλ :2310 320560)
Παρουσίαση βιβλίου:
«Θεωρία της Μουσικής, σολφέζ, καλλιέργεια ακουστικών ικανοτήτων»
Βιωματικό σεμινάριο με θέμα:
«Πρόταση διδασκαλίας Θεωρίας- σολφέζ- καλλιέργειας της ακοής και εφαρμογή της στην επίλυση προβλημάτων κατά την εκμάθηση μουσικού οργάνου».
Εισηγήτρια: Χρύσα Κίτσιου

10.00 – 10.30 παρουσίαση βιβλίου
10.30 – 11.00 διάλειμμα
11.00 – 13.30 έναρξη σεμιναρίου
13.30 – 13.45 συζήτηση

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.